28.12.2016.

Ekspertna radna skupina izradila prijedlog modela licenciranja ravnatelja

Rad na ostvarivanju 5. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije: unaprijediti kvalitetu rukovođenja u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Temeljem Odluke o imenovanju, Ekspertna radna skupina za provedbu 5. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije dobila je tri zadaće:

1. izraditi standard zanimanja ravnatelja
2. izraditi nacionalni standard kvalifikacije za ravnateljsku profesiju
3. razviti model uvođenja sustava (re)licenciranja za stjecanje i zadržavanje dopusnice za rad ravnatelja u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

Rezultati rada na prve dvije zadaće te prijedlozi standarda zanimanja ravnatelja i nacionalnog standarda kvalifikacije za ravnatelje sadržani su u dokumentu Standardi za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova. Uvodno se obrazlaže pristup radu, metodologija i struktura dokumenta za svaki standard, a potom donosi sam dokument prema obrascu što ga propisuje Pravilnik o Registru HKO-a.

Model licenciranja ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova dokument je koji sažeto prikazuje ostvarenje 3. zadaće, a koji, osim donošenja modela licenciranja postojećih i budućih ravnatelja, ukazuje na važnost ravnatelja za kvalitetu rada odgojno-obrazovnih ustanova i licenciranje u funkciji unapređivanja kvalitete rukovođenja. 

Izvješća o ostvarenju navedenih zadaća dostavljena su Ministarstvu znanosti i obrazovanja tijekom listopada i prosinca ove godine.