30.08.2016.

36. sjednica Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

Povjerenstvo se sastalo kako bi utvrdilo prioritete i ključne aktivnosti za naredno razdoblje. Predloženo je kako bi trebalo napraviti selekciju važnih tema koje se mogu jednostavno predstaviti javnosti te razgraničiti one aktivnosti koje se mogu započeti i realizirati što prije od onih čija se realizacija očekuje kroz nekoliko godina.

Izrađen je nacrt programa provedbe Strategije za područje ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Istaknuta je nužnost cjelovitog pozicioniranja sustava, odnosno potrebe razvijanja i jačanja svih komplementarnih aktivnosti u ostvarivanju ključnih ciljeva Strategije. U prijedlogu je razrađen slijed prioriteta, a kao suštinski najvažniji, istaknuta je kvaliteta upravljanja sustavom i efikasna koordinacija na svim razinama. Uz to je jednako važno ustrojiti sustav osiguravanja kvalitete te osigurati učinkovito upravljanje školama. Osim slijeda prioriteta, izdvojene su ključne mjere i aktivnosti koje je nužno pokrenuti i realizirati da bi se mogli ostvariti svi predviđeni ciljevi Strategije.

Jedan od prijedloga za buduće djelovanje odnosi se na formiranje Ureda za provedbu Strategije koji bi učinkovito, funkcionalno i koordinirano provodio sve mjere predviđene Strategijom. U raspravi koja je uslijedila, zaključeno je kako bi takav Ured bio od iznimnog značaja za trajnu provedbu Strategije.