16.06.2016.

35. sjednica Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

Posebno stručno povjerenstvo razgovaralo je s članovima Ekspertne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme o njihovom razrješenju te o trenutnom statusu kurikularne reforme. 

Posebno stručno povjerenstvo za provedbu Strategije i Ekspertna radna skupina za provođenje Cjelovite kurikularne reforme (ERS) sastali su se kako bi zajedno raspravili aktualna događanja vezana uz kurikularnu reformu, dogovorili daljnje korake te usuglasili stavove i djelovanje u slučaju razrješenja članova ERS-a. 

Na sastanku je ERS izložio svoje djelovanje u proteklih nekoliko tjedana te istaknuo kako trenutačno nemaju kapaciteta ni sredstava za bilo kakvo aktivno provođenje kurikularne reforme. Istaknuli su činjenicu da s ministrom Predragom Šustarom ne postoji komunikacija i suradnja, što dodatno otežava uvjete za rad te čini cijeli proces neizvjesnim. Trenutačno na reformi radi ERS, koji je zatražio razrješenje te ne zna kada će se to dogoditi, nastavnici iz stručnih radnih skupina vraćaju se 15. lipnja natrag u škole, sudionicima koji su pružali organizacijsku i administrativnu podršku ugovori nisu produljeni od 9. svibnja, a preostala dva pripravnika rade do 14. lipnja kada im završava stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Sve to ukazuje na gušenje reforme. 

Također, ERS je izvijestio kako se na javnoj raspravi ne radi po predviđenom planu. Uvjet za njezin početak je završetak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Okviru nacionalnog kurikuluma. Savjetovanje je završilo, ali komentari i prijedlozi nisu obrađeni, a zaustavljen je i proces uvođenja eksperimentalne provedbe kurikuluma. 

Posebno stručno povjerenstvo izrazilo je podršku članovima Ekspertne skupine kao i žaljenje što je došlo do ovakvog razvoja situacije. Nastavit će isticati Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije kao ključni dokument u čitavom procesu te inzistirati na poštivanju Strategijom propisanih procedura, unatoč nepostojanju komunikacije s ministrom.